web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kucia, Marek Antisemitism in contemporary Poland 2013 Global Antisemitism: A Crisis of Modernity
Kucia, Marek Nauczanie o Holokauście w polskich szkołach 2009 Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii
Kucia, Marek Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski 2008 Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji
Kucia, Marek Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm? 2008 Holocaust a teodycea
Kucia, Marek Poles and Jews in the post-Holocaust era: overcoming hostility and becoming friends? 2008 L’Invention de l’Autre
Kucia, Marek KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów / Auschwitz Concentration Camp in the Perception of Polish Students 2007 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 27
Kucia, Marek Holocaust Sites, Relics, Representations, and Memory: The Case of Auschwitz 2006 Facts and Lies in the Common Knowledge on the Holocaust. Conference Materials
Kucia, Marek ‘Jews’ – The Absence and Presence of the Category in the Representations of Auschwitz in Poland, 1945-1985 [Nieobecność i obecność kategorii „Żydzi” w przedstawieniach Auschwitz w Polsce w latach 1945-1985] 2006 Studia Judaica 9
Kucia, Marek Auschwitz jako fakt społeczny 2005
Kucia, Marek Zwiedzający w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau / Visitors to the Auschwitz-Birkenau Museum 2004 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 20
Kucia, Marek Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w opinii zwiedzających / Auschwitz-Birkenau Museum in the Opinion of Its Visitors 2003 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 19
Kucia, Marek Auschwitz in der öffentlichen Meinung Polens 2002 Jahrbuch für Antisemitismusforschung 11
Kucia, Marek Polish perceptions of Auschwitz 2002 Yalkut Moreshet 74
Kucia, Marek KL Auschwitz w świadomości społecznej współczesnych Polaków / Auschwitz in the social consciousness of contemporary Poles 2001 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 15
Kucia, Marek Auschwitz w percepcji polskich uczniów / Auschwitz in the perception of Polish pupils 2001 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 16