web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Makowski, Krzysztof, A. Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym 2004
Makowski, Krzysztof, A.; Praszałowicz, Dorota; Zięba, Andrzej A. Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu 2004