web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Mičaninová, Mária The Synthetic Thinking of Solomon ibn Gabirol [Synteza myśli średniowiecznej Salomona ibn Gabirola] 2008 Studia Judaica 11