web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Pietkiewicz, Rajmund Początki polskiej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Polish Christian Hebraism] 2012 Studia Judaica 15
Pietkiewicz, Rajmund Początki nowożytnej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Modern Christian Hebrew Studies] 2011 Studia Judaica 14