web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ronen, Shoshana Tefillin: Transgression of a Jewish Religious Ritual Article: Contemporary Hebrew Poetry as a Modern Midrash 2015 Przegląd Humanistyczny 59
Ronen, Shoshana Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah 2013 Jewish History Quarterly
Ronen, Shoshana Masaot lepolin basifrut ha’israelit ke’emtza’I lehavnayat zikron vezehut 2013 REEH. Revue Européenne des Etudes Hebraiques
Ronen, Shoshana Samouczek języka hebrajskiego 2012
Ronen, Shoshana Warszawa. Miejsce, gdzie można wyczarować żydowskie duchy 2011 Borussia 49
Ronen, Shoshana Od zmagań z bestią nazistowską w piwnicy do zmagań z tą bestią w nas samych 2011 Porzucić etyczną arogancję: ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa
Ronen, Shoshana Ozjasz Thon – rabin, syjonista i polski patriota 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
Ronen, Shoshana Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej 2010 Przegląd Filozoficzny 19
Ronen, Shoshana Yoel Hoffmann – fragmentaryczność istnienia 2010 Ta sama Europa? Inna literatura? Współczesna proza europejska
Ronen, Shoshana Absolute Goodness or Omnipotence: God after Auschwitz in the Theology of Abraham J. Heschel and Hans Jonas 2009 Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue
Ronen, Shoshana Koncepcja człowieka w Judaizmie 2009 Przegląd Filozoficzny 18
Ronen, Shoshana Czy Bóg umarł w Auschwitz? Reakcja teologii żydowskiej na Holocaust 2009 Przegląd Orientalistyczny
Ronen, Shoshana Żyd piszący po hebrajsku w Warszawie 2009 Teksty Drugie
Ronen, Shoshana Constructing Memory in Israeli literature: “Acting-Out” Versus “Working Through” 2008 Jewish Historical Quarterly
Ronen, Shoshana Polin – A Land of Forests and Rivers: Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature in Israel 2007