web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Skorek, Artur Dialektyka procesu zbawczego według rabina Awrahama Kuka. Rola profanum w czasach mesjańskich [Dialectics of Redemption in the Thought of Rabbi Avraham Kook. Role of Profanum in the Messianic Times] 2009 Studia Judaica 12
Skorek, Artur Radykalny nurt religijnego syjonizmu – doktryna ruchu Gusz Emunim [Radical Stream of Religious Zionism – Doctrine of Gush Emunim] 2008 Studia Judaica 11
Skorek, Artur Rola ortodoksyjnego judaizmu w kształtowaniu prawa w Państwie Izrael [The Role of Orthodox Judaism in Shaping of Israel’s Law] 2007 Studia Judaica 10