web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sroka, Łukasz T. “Achduth” – B’nei B’rith lodge of Stanyslaviv in the light of documents found in the local archive 2011 Scripta Judaica Cracoviensia 9
Sroka, Łukasz T. Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau 2010 Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau
Sroka, Łukasz T. Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia 2010 Polin 23
Sroka, Łukasz T. Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5
Sroka, Łukasz T. Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta. 1850-1918 2008
Sroka, Łukasz T. Wielcy i wielkoludy. Pamięci Piotra Kuncewicza 2007 Konspekt
Sroka, Łukasz T. Duchowość żydowska w Podgórzu. Różnorodność, zaangażowanie, napięcia 2007 Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej
Sroka, Łukasz T. Żydzi podgórscy. Kondycja społeczna i ekonomiczna 2006 Rocznik Krakowski 72
Sroka, Łukasz T. Tel Awiw. Młodość nieposkromiona wiekiem 2000 Konspekt
Sroka, Łukasz Tomasz Transformations in Mentality and Identity of Jews Living in Polish Cities Between the Second Half of the 19th Century and 1939. A Catalogue of Paradoxes, Stereotypes and Distinctive Features 2012 Velká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929)
Sroka, Łukasz Tomasz Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty 2011 Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań 2
Sroka, Łukasz Tomasz Migracja Żydów polskich do Izraela. Aspekt antropologiczno-historyczny 2011 Nietypowe migracje Polaków w XIX-XXI wieku
Sroka, Łukasz Tomasz Pamiętniki, wspomnienia i korespondencja jako źródła do badań historycznych poświęconych narodzinom Państwa Izraela 2011 Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX wiek)
Sroka, Łukasz Tomasz Israel and its friends: selected international relations issues in the nineteenth and the twentieth centuries 2011 Poles & Jews: history – culture – education
Sroka, Łukasz Tomasz Judaizm wobec rodziny. Spojrzenie historyczno-religioznawcze 2010 Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin