web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Szkołut, Paweł The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej] 2002 Studia Judaica 5