web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Thomas, Ireneusz Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca [The Jewish Trade in the Middle of the 18th Century in the Light of the Customs Register from Zwaniec] 2008 Studia Judaica 11