web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Tollet, Daniel La quantification des accusations de crime rituel, dans la Pologne a l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) [Oskarżenia mordy rytualne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku] 1999 Studia Judaica 2