web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Warszawski, Ojzer Szmuglerzy (fragment) 2012 Księga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów