web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 2) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part Two)] 2000 Studia Judaica 3
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 1) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part One)] 1999 Studia Judaica 2
Wodziński, Marcin Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864 2013
Wodziński, Marcin The Question of Hasidic Sectarianism 2013 Jewish Cultural Studies 4
Wodziński, Marcin Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective 2013 Jewish History 27
Wodziński, Marcin The Hasidic “Cell”: The Organization of Hasidic Groups at the Level of the Community 2012 Scripta Judaica Cracoviensia 10
Wodziński, Marcin Studia żydowskie w Polsce wczoraj i dziś [Jewish Studies in Poland: Past, Present and Future] 2012 Studia Judaica 15
Wodziński, Marcin Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki 2012 Żydzi na Górnym Śląsku
Wodziński, Marcin Jewish studies in Poland 2011 Journal of Modern Jewish Studies 10
Wodziński, Marcin Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment 2011 Polin 24
Wodziński, Marcin Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny 2010
Wodziński, Marcin Żydzi w okresie zaborów 2010 Atlas historii Żydów polskich
Wodziński, Marcin Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia 2010 Pamiętnik Literacki 101
Wodziński, Marcin A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics 2009 East European Jewish Affairs 39
Wodziński, Marcin Cawato szel Berek Sonenberg: Hakariera hamaftija szel nadvan al korcho 2009 Gal-Ed 22