web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
ZieliƄski, Kondrad Aktywność polityczna Żydów na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918 [Political Activity of Jews in the Lublin Area 1914-1918] 1998 Studia Judaica 1