web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Zieliński, Konrad The Russian Revolutions, the Workers’ Movement and the Polish-Jewish Relations During the Great War [Rewolucje rosyjskie, ruch robotniczy i stosunki polsko-żydowskie w czasie wielkiej wojny] 2010 Studia Judaica 13
Zieliński, Konrad Polski i żydowski ruch robotniczy w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej [Polish and Jewish Proletarian Movement in the Polish Kingdom during the First World War] 2004 Studia Judaica 7
Zieliński, Konrad Reperkusje traktatu brzeskiego z 1918 roku dla stosunków polsko-żydowskich [The Repercussions of the 1918 Brześć Tractate on the Polish-Jewish Relations] 2002 Studia Judaica
Zieliński, Konrad Świeckie życie kulturalno-oświatowe Żydów Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej (na przykładzie miast i osad Guberni Lubelskiej) [The Secular Cultural-Educational Life of Jews in the Polish Kingdom during the First World War] 1999 Studia Judaica 2