web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną 1996 Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim