web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Vídenští vyhnanci ve Slezsku 2001 Židé a Morava. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska