web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Kalmana Segala dwujęzyczność literacka 2003 Anabasis: Prace ofiarowane Pani Profesor Krystynie Pisarkowej