web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Żak, Adam Marcin Buber o możliwości objawienia 1991 Analecta Cracoviensia 23