web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Kalman Segal – pisarz polski czy żydowski? 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu
Ruta, Magdalena Kalman Segal – życie i dzieło. Wprowadzenie 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu