web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej 2009 Biuletyn Instytutu PamiÄ™ci Narodowej