web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław S. Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła 2008 Collectanea Theologica 78
Wróbel, Mirosław S. Pisma qumrańskie a Ewangelia Janowa 2005 Collectanea Theologica 75
Wróbel, Mirosław S. Żydzi w Ewangelii Janowej 2003 Collectanea Theologica 73