web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Majdanik, Piotr Relacje judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa 2012 Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych w perspektywie historycznej, społecznej, religijnej i dialogowej