web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Alija bet w filmie 2010 Kwartalnik Filmowy 69