web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa) 2008 Literatura Ludowa
Wodziński, Marcin Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 2001 Literatura Ludowa
Wodziński, Marcin Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1992 Literatura Ludowa