web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych 2011 Literatura polsko-┼╝ydowska. Studia i szkice
Kłańska, Maria Obraz Żydów w Polsce międzywojennej w oczach wybranych pisarzy niemiecko-żydowskich 2011 Literatura polsko-┼╝ydowska. Studia i szkice