web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku 1636 1994 Nasza Przeszłość 82