web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur O stosunkach polsko-żydowskich z historycznej perspektywy 2008 Nowiny Kurier DA -2008/ 09/11/