web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura Holokaustu w Polsce i USA. Poszukiwanie wspólnego kanonu 2009 Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi