web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Nacjonalisticzieskaja i antisiemitskaja ritorika w sowriemiennoj Polsze: starije sztampy w nowom, politiczieskom kontiekstie 1998 Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”
Adamczyk-Garbowska, Monika Obrazowanje i politika: borba s priedubieżdzienjami i stierieotipami ili ich zakrieplienje 1998 Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”