web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław S. Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9) 2012 Verbum Vitae 22
Wróbel, Mirosław S. Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca 2011 Verbum Vitae
Wróbel, Mirosław S. Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania 2009 Verbum Vitae 15
Wróbel, Mirosław S. Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17) 2007 Verbum Vitae
Wróbel, Mirosław S. Żydzi, którzy uwierzyli Jezusowi 2004 Verbum Vitae