web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna Jung Wilne – żydowskie Żagary? 2007 Wilno literackie na styku kultur