web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku 2013 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagielloĊ„skiego. Prace Historyczne 140
Patek, Artur Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny 2009 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagielloĊ„skiego. Prace Historyczne 136