web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika In Search of a Road to Reconciliation 1991 Common Ground: The Journal of the Council of Christians and Jews
Adamczyk-Garbowska, Monika O dybuku z Goraja i jego twórcy 1991 Kresy
Adamczyk-Garbowska, Monika Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction 1991 Polin 5
Adamczyk-Garbowska, Monika Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości I. B. Singera 1991 Więź
Doktór, Jan Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego 1991
Kłańska, Maria Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918 1991
Kłańska, Maria Problemfeld Galizien in deutschsprachiger Prosa 1846-1914 1991
Kłańska, Maria Deutschsprachige Literatur Galiziens 1848-1918 1991 Unerkannt und (un)bekannt. Deutsche Literatur in Mittel- und Osteuropa
Quercioli Mincer, Laura La Varsavia degli italiani e La Varsavia degli ebrei 1991 Capitali dell’Est
Sitarz, Magdalena יידישע און פוילישע שפריכֿווערטער [Jidisze un pojlisze szprichwerter] 1991 Oksforder Yiddish 2
Żak, Adam Marcin Buber o możliwości objawienia 1991 Analecta Cracoviensia 23
Żak, Adam Erneuerung des Denkens durch Dialog. Anregungen Eugen Rosenstock-Huessys im Briefwechsel mit Franz Rosenzweig 1991 Dialogdenken-Gesellschaftsethik. Wider die Allgegenwärtige Gewalt gesellschaftlicher Vereinnahmung
Żak, Adam Punkt wyjścia filozofii Franza Rosenzweiga 1991 Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny