web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Kapusta z kremem, czyli o polskich przekładach I. B. Singera 1993 ExLibris
Adamczyk-Garbowska, Monika I. B. Singer – portret artysty w kraju młodości 1993 ExLibris
Adamczyk-Garbowska, Monika Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction 1993 From Shtetl to Socialism. Studies from Polin
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Żółkwi i ich kontakty z tamtejszymi Dominikanami w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku 1993 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce
Kłańska, Maria Lemberg. Die „Stadt der verwischten Grenzen“ 1993 Lemberg/Lviv 1772-1918. Wiederbegegnung mit einer Landeshauptstadt der Donaumonarchie (Katalog)
Kłańska, Maria Lemberg. Die „Stadt der verwischten Grenzen“ 1993 Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge
Ochmann, Jerzy Etyka żydowska, Między etyką religijną a etyką narodową 1993 Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach
Paley, Grace Gdzie indziej 1993
Singer, Isaac Bashevis Późna miłość 1993