web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną 1996 Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim
Doktór, Jan Rozmaite adnotacje, przypadki i anegdoty Pańskie 1996
Doktór, Jan Ein Sabbatianer Aaron Margalitha von Żółkiew und das Religionsgespräch zu Hannover 1996 Fördern und Bewahren. Studien zur europäischen Kulturgeschichte der frühen Neuzeit 70
Gąsiorowski, Stefan Legenda o Saulu Wahlu czyli Żyd na tronie polskim w 1587 roku 1996 Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej
Gąsiorowski, Stefan Prawo żydowskie i jego recepcja w dawnej Rzeczypospolitej 1996 Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej 2
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 19 w. 1996 Teksty Drugie
Kłańska, Maria Austria i Polska w życiu i twórczości Józefa Rotha 1996 Austria-Polska. 1000 lat kontaktów
Kłańska, Maria Zur Bedeutung der deutschen Sprache und Literatur für die Ostjuden 1996 Die deutsche Sprache und Literatur als Brücke in Europa
Kłańska, Maria Das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in den polnischen Judengeschichten von Leopold von Sacher-Masoch 1996 Konfrontation und Koexistenz. Zur Geschichte des deutschen Judentums
Kłańska, Maria Österreich und Polen im Leben und Schaffen Joseph Roths 1996 Österreich-Polen. 1000 Jahre Beziehungen
Kłańska, Maria „Spotkanie” żydowsko-słowiańskie w twórczości Józefa Roth 1996 Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie środkowej
Kłańska, Maria Emanzipationswege galizischer Jüdinnen im 20. Jahrhundert. Zu den Autobiographien von Ella Schapira, Mischket Liebermann, Helene Deutsch und Salka Viertel 1996 Von Franzos zu Canetti. Jüdische Autoren aus Österreich. Neue Studien
Makowski, Krzysztof A. Gdy na ulicach Poznania, obok polskiego, powszechnie rozbrzmiewał język niemiecki i żydowski. Niemcy i Żydzi w Poznaniu w latach 1815-1848 1996 Kronika Miasta Poznania
Ochmann, Jerzy Myśl apokaliptyczna w judaizmie 1996 Przegląd Religioznawczy
Patek, Artur U źródeł powstania państwa Izrael. Sprawa uchodźców ze statku „Exodus 1947” 1996 Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy