web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne 2004
Adamczyk-Garbowska, Monika Korzenie agresji: antysemityzm bez Żydów 2004 Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu Zjednoczonej Europy
Adamczyk-Garbowska, Monika Judaica w zbiorach UMCS 2004 Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin – Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r.
Adamczyk-Garbowska, Monika Jedno niebo – różne wiary? 2004 Słowo pojednania. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego
Adamczyk-Garbowska, Monika General Franco’s Daughter 2004 Why Should We Teach about the Holocaust
Adamczyk-Garbowska, Monika Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni) 2004 Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego
Adamczyk-Garbowska, Monika; Polonsky, Antony Polish-Jewish Literature: An Outline 2004 History of the Literary Cultures of East-Central Europe
Briks, Piotr Betsaida w Biblii i w najnowszych badaniach archeologicznych [Bethsaida in the Bible and in the Recent Archaeological Research] 2004 Studia Judaica 7
Buryła, Sławomir Antyjudaizm czy antysemityzm? Kilka znaków zapytania [Antijudaism or Antisemitism] 2004 Studia Judaica 7
Chmiel, Jan Archeologia vs Biblia. O krytyce Finkelsteina i Silbermana [Archaeology vs. The Bible] 2004 Studia Judaica 7
Doktór, Jan Początki chasydyzmu polskiego 2004
Doktór, Jan Conversions within Sabbatianism 2004 Kwartalnik Historii Żydów
Doktór, Jan Frankism and its impact of mutual Perception of Christian and Jews in Poland 2004 Kwartalnik Historii Żydów
Domagalska, Małgorzata Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” 1921-1934 i „Prosto z mostu” 1935-1939 2004
Domagalska, Małgorzata Zabawa w chowanego. Antoni Skrzynecki wobec Żydów 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków