Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Jagodzińska, Agnieszka Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku 2008 szczegóły   openurl
Kozińska-Witt, Hanna Das Projekt „billige Wohnung“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik? 2008 Brünn-Wien, Wien-Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert szczegóły   openurl
Kozińska-Witt, Hanna Jewish Participation in Autonomous Administration. Kraków-Poznań in the Second Polish Republic 2008 Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 7 szczegóły   openurl
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi w poznańskiej Radzie Miejskiej. Uwagi wstępne 2008 Studia Historica Slavo-Germanica 28 szczegóły   openurl
Kucia, Marek Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski 2008 Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji szczegóły   openurl
Kucia, Marek Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm? 2008 Holocaust a teodycea szczegóły   openurl
Kucia, Marek Poles and Jews in the post-Holocaust era: overcoming hostility and becoming friends? 2008 L’Invention de l’Autre szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Die Feuilletonistik von Soma Morgenstern 2008 Feuilleton – Essay – Aphorismus. Nicht-fiktionale Prosa in Österreich szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Wstęp 2008 Głośne milczenie. Schallendes Schweigen szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Krakau – Polen – Europa. Identitätsentwürfe in Erinnerungen der Krakauer Juden (1918-1939) 2008 Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische Identität 1860-1930 szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Das Bild der Karpaten in deutschsprachiger Galizienliteratur 2008 „Über allen Gipfeln...“. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis zum 21. Jahrhundert szczegóły   openurl
Lipiński, Edward Pandera and Stada [Pandera i Stada] 2008 Studia Judaica 11 szczegóły   openurl
Lisek, Joanna Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie szczegóły   openurl
Lisek, Joanna Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa) 2008 Literatura Ludowa szczegóły   openurl
Lisek, Joanna Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz 2008 Pamiętnik Literacki szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: