web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Makowski, Krzysztof A. Judaika w zbiorach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze – refleksje z podróży badawczej 1997 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego