web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Frydman, Jaakow Ankieta An-Skiego 2012 Księga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów
Gąsiorowski, Stefan Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim 2012 Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gąsiorowski, Stefan Jakub Goldberg (1924-2011). In memoriam 2012 Czasy Nowożytne 25
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII wiek) 2012 Karaimi
Gąsiorowski, Stefan Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 roku. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej 2012 Kwartalnik Historii Żydów
Gąsiorowski, Stefan Szneur Zalman ben Baruch z Ladów (1745?-1812 lub 1813) 2012 Polski Słownik Biograficzny 48
Gąsiorowski, Stefan Relacje chrześcijańsko-żydowskie we Lwowie do roku 1772. Zarys problemu 2012 Львів. Місто – суспільство – культура 8
Goldsztejn(Wajnberg), Roze Po aryjskiej stronie 2012 Księga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów
Jagodzińska, Agnieszka Ludwik Zamenhof – znany i nieznany. Wprowadzenie 2012 Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Jagodzińska, Agnieszka Doktor Esperanto i safa berura 2012 Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Jagodzińska, Agnieszka Od hilelizmu do homaranizmu. O religijnym i narodowym uniwersalizmie Zamenhofa 2012 Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Jagodzińska, Agnieszka Overcoming the Signs of Other. Visual Acculturation in the Second Half of the 19th Century in the Kingdom of Poland 2012 Polin 24
Jagodzińska, Agnieszka „Izraelita” (1866-1915) 2012 Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Jagodzińska, Agnieszka Zaklinanie rzeczywistości. Ludwika Zamenhofa językowe wizje naprawy świata 2012 Teksty Drugie 22
Kamczycki, Artur Od aikonizmu do syjonizmu [From Aniconism to Zionism] 2012 Studia Judaica 15