web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ronen, Shoshana Koncepcja człowieka w Judaizmie 2009 Przegląd Filozoficzny 18
Szczerbiński, Waldemar Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka 2000
Szczerbiński, Waldemar Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej 1997 Studia Gnesnensia 11
Wróbel, Mirosław S. Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w 2011 Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 8