web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych 2011 Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice