web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna Between Mussarism and Yiddishism: Identity Problems in Chaim Grade’s Early Works 2006 Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity
Lisek, Joanna Chaim Grade 2006 Encyclopedia Judaica 8
Lisek, Joanna Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment] 2006 Studia Judaica 9
Lisek, Joanna Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego 2006 Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005
Lisek, Joanna Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna 2005
Lisek, Joanna Litewska Jerozolima (Wilno jako centrum kultury żydowskiej) 2004 Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci prof. Jerzego Woronczaka
Lisek, Joanna Fascynacja czy strach? Wizja rewolucji we wczesnej twórczości Chaima Gradego [Fascination or Fear? The Vision of the Revolution in the Early Output of Chaim Grade] 2004 Studia Judaica 7
Lisek, Joanna O tożsamości grupy artystycznej Jung Wilne 2002 Wilno i świat: dzieje środowiska intelektualnego 2
Lisek, Joanna „Dziadowie moi!” – o postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla [„Dziadowie Moi!” – about Biblical Characters in the Poetry of Maurycy Szymel] 2000 Studia Judaica 3
Lisek, Joanna „Jestem sobie piękną dziewczyną, czerwone nici przędę” – genderowe odczytanie obrazu kobiecości w żydowskich pieśniach ludowych [„I’m a Beautiful Maiden, I Spin Red Threads”: A Gender Reading of the Representation of Femininity in Yiddish Folk Songs] Studia Judaica 16
Lisek, Joanna; Gajewska, Agnieszka Grzeszne wiersze o matce. Pożegnanie z Jidysze Mame? 2012 Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i prezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce