web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sroka, Łukasz Tomasz Żydzi w Krakowie około 1800 roku 2009 Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica
Sroka, Łukasz Tomasz Statystyka w badaniach historycznych poświęconych mniejszościom narodowym i religijnym w Polsce XIX i XX wieku. Aspekty metodologiczne 2009 Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku
Sroka, Łukasz Tomasz Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku 2007 Kraków. Studia z dziejów miasta
Sroka, Łukasz Tomasz Izrael w relacjach międzynarodowych. Tradycje i współczesność 2007 Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Sroka, Łukasz Tomasz Czy Kraków miał żydowskie elity? 2007 Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym
Sroka, Łukasz Tomasz Judaica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2005 Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 5