web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747 1999
Judaika polskie z XVI-XVIII wieku. Materiały do bibliografii 1995 1
Doktór, Jan Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792 2012
Doktór, Jan Christian Missions Among News In the 18th Century: Motivations and Results 2012 Kwartalnik Historii Żydów
Doktór, Jan Talmud und Disputationen – Zum christlich-jüdischen Diskurs im 18. Jahrhundert 2003 Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur 1
Doktór, Jan Śladami mesjasza apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji 1998
Doktór, Jan Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego 1991
Gąsiorowski, Stefan Szneur Zalman ben Baruch z Ladów (1745?-1812 lub 1813) 2012 Polski Słownik Biograficzny 48
Gąsiorowski, Stefan Szachna Szalom (Szraga) z Pohrebyszcz (1770/1-1803) 2009 Polski Słownik Biograficzny 46
Gąsiorowski, Stefan Sułtański Mordechaj ben Józef (1772-1863) 2008 Polski Słownik Biograficzny 45
Gąsiorowski, Stefan Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku 2001
Kłańska, Maria Aus dem Schtetl in die Welt, 1772 bis 1938. Ostjüdische Autobiographien in deutscher Sprache 1994
Kłańska, Maria Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918 1991
Muszyńska, Jadwiga The Urbanised Jewry of the Sandomierz and Lublin Provinces in the 18th Century. A Study in the Settlement of Population [Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku] 1999 Studia Judaica 2
Pilarczyk, Krzysztof Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function] 2007 Studia Judaica 10