web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sitarz, Magdalena Polskie podręczniki do nauki języka jidysz – perspektywa historyczna 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Sitarz, Magdalena Sabbatai Zwi aus literarischer Sicht: משיח־געוויטער (Meshiekh geviter = Messias Gewitter, 1961) von Jekhiel Jeshaye Trunk 2006 Jüdische Kulturbühne 8
Sitarz, Magdalena Warum die Jiddistik ein wichtiger Bestandteil der polnischen Germanistik sein sollte 2005 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen 13
Sitarz, Magdalena Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch 2003
Sitarz, Magdalena Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against Cultural Background 2000
Sitarz, Magdalena Jidysz dla początkujących 1995
Sitarz, Magdalena Z dziejów jidysz – jednego z języków żydowskich. Wprowadzenie do nauki języka dla szkół wyższych 1992
Sitarz, Magdalena Some Problems of Yiddish-Polish Pareomiology 1992 The Jews in Poland 1
Sitarz, Magdalena יידישע און פוילישע שפריכֿווערטער [Jidisze un pojlisze szprichwerter] 1991 Oksforder Yiddish 2
Steckiewicz, Martyna Echa żydowskiej ulicy. O obecności języka jidysz w kryminale retro [Echoes of the Jewish Street: On the Presence of the Yiddish Language in Contemporary Polish “Retro” Crime Fiction] 2014 Studia Judaica 17
Szczerbiński, Waldemar Cywilizacja jidysz – judaizm w chrześcijańskiej Europie Środkowo-Wschodniej 2010 Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin
Tuszewicki, Marek Obraz wierzeń i praktyk zdrowotnych końca XIX i początku XX w. utrwalony w jidyszowych wspomnieniach [The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Preserved in Yiddish Memoirs] 2014 Studia Judaica 17
Wodziński, Marcin Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie