web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Mazur, Jerzy The Late Medieval Jewish Settlement in Red Ruthenia. The Case of Krosno [Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna] 2010 Studia Judaica 13
Ochmann, Jerzy Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz 2010 Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin
Ochmann, Jerzy Miłość drugiego człowieka w nurcie judaizmu humanistycznego 2010 Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych
Pankowski, Marian C’era e non c’era una volta un’ebrea 2010
Patek, Artur Alija bet w filmie 2010 Kwartalnik Filmowy 69
Proszyk, Jacek Austria – Ezra B’nei B’rith Jewish Humanitarian Association in Bielsko (Bielitz) [Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nei B’rith „Austria – Ezra” w Bielsku (1889-1938)] 2010 Studia Judaica 13
Quercioli Mincer, Laura Silence and Outcry. Judaism and Homosexuality in the Works of Julian Stryjkowski (1905-1996) and Giorgio Bassani (1916-2000) 2010 Cultural Representations of Jewishness at the Turn of the 21st Century
Quercioli Mincer, Laura Il Dibbuk, “misterium” dell’anima ebraica 2010 Ebraismo e forme dell’arte
Quercioli Mincer, Laura Szlaki asymilacji. Przypadek Urke Nachalnika i Sary Nomberg-Przytyk 2010 ślady obecności
Ronen, Shoshana Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej 2010 Przegląd Filozoficzny 19
Ronen, Shoshana Yoel Hoffmann – fragmentaryczność istnienia 2010 Ta sama Europa? Inna literatura? Współczesna proza europejska
Rozmus, Dariusz Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich w Będzinie 2010 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie
Ruta, Magdalena Tu jest nasza Jerozolima – Jerozolima obłąkanych. O pisarstwie Kalmana Segala 2010 ślady obecności
Ruta, Magdalena Żydowska książka w PRL a ówczesna wizja kultury. Co publikowało wydawnictwo Jidysz Buch? 2010 Słowo Żydowskie”
Sitarz, Magdalena Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza 2010