web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sitarz, Magdalena Melekh Ravitsh (1893-1976), der Expressionismus in der jiddischen Literatur und der transkulturelle Gedanke 2010 Transkulturelle Perspektiven – die deutschsprachige Literatur der Moderne in ihren Wechselwirkungen
Sroka, Łukasz T. Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau 2010 Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau
Sroka, Łukasz T. Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia 2010 Polin 23
Sroka, Łukasz T. Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5
Sroka, Łukasz Tomasz Judaizm wobec rodziny. Spojrzenie historyczno-religioznawcze 2010 Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin
Szczerbiński, Waldemar Rozumienie ciała w teologii i filozofii judaizmu 2010 Caristas in veritate
Szczerbiński, Waldemar Specyfika i uwarunkowania dialogu katolicko-judaistycznego 2010 Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom: Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Cywilizacja jidysz – judaizm w chrześcijańskiej Europie Środkowo-Wschodniej 2010 Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela 2010 Studia Theologiae Fundamentalis 1
Szyndler, Artur “It is high time that the emigration problem will be solved finally”: Leon Schönker and His Plan for Jewish Emigration from the Katowice District 2010 Yad Vashem Studies 39
Węgrzyn, Kinga Statut Krajowej Organizacji Syjonistycznej we Lwowie [The Statutes of National Zionist Organisation in Lviv] 2010 Studia Judaica 13
Wodziński, Marcin Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny 2010
Wodziński, Marcin Żydzi w okresie zaborów 2010 Atlas historii Żydów polskich
Wodziński, Marcin Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia 2010 Pamiętnik Literacki 101
Wróbel, Mirosław S. Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego 2010 Roczniki Biblijne