web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław S. The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature 2010 Roczniki Biblijne
Wróbel, Mirosław S. Żydzi Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5
Zieliński, Konrad The Russian Revolutions, the Workers’ Movement and the Polish-Jewish Relations During the Great War [Rewolucje rosyjskie, ruch robotniczy i stosunki polsko-żydowskie w czasie wielkiej wojny] 2010 Studia Judaica 13