Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Domagalska, Małgorzata The Linguistic Image of the Jew in “Rola” and “Niwa” Weeklies at the Turn of the 19th and 20th Century [Język obrazujący Żyda w tygodnikach „Rola” i „Niwa” z przełomu XIX i XX wieku] 2010 Studia Judaica 13 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego 2010 Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich szczegóły   openurl
Drwięga, Marek Myślenie o złu w perspektywie doświadczenia Auschwitz [Reflections About the Evil After Auschwitz] 2010 Studia Judaica 13 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka The image of the Warsaw Pogrom of 1881 in late nineteenth-century Polish Literature 2010 East European Jewish Affairs 40 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w księgach miejskich sądu wójtowsko-ławniczego na przykładzie Żółkwi w XVII i XVIII wieku 2010 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Urząd syndyka żydowskiego w Kazimierzu pod Krakowem i Lwowie w okresie staropolskim 2010 Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 7 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927 2010 Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szall (właśc. Schall) Jakub 2010 Polski Słownik Biograficzny 46 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szalom Szachna ben Josef (ok. 1495-1558) 2010 Polski Słownik Biograficzny 46 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szania ben Szachna, Szachnowicz 2010 Polski Słownik Biograficzny 46 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szapira (Szapiro) Majer (Meir) (1887-1933) 2010 Polski Słownik Biograficzny 47 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961) 2010 Polski Słownik Biograficzny 47 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Familiarization with the Polish Diaspora. Selected Legends of the Mediaeval Jews 2010 Scripta Judaica Cracoviensia 8 szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka Does History Have a Sex? On Gender, Sources and Jewish Acculturation in the Kingdom of Poland 2010 Gal-Ed 22 szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka „Brat mój, człowiek kosmaty, a ja człowiekiem gładkim” – o ewolucji stosunku Żydów postępowych do tradycyjnych 2010 Izaak Cylkow (1841-1908). Życie i dzieło szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: