web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław S. Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa 2012 Estetyka i Krytyka
Wróbel, Mirosław S. Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46) 2012 Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej
Wróbel, Mirosław S. Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów 2012 Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Wróbel, Mirosław S. Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9) 2012 Verbum Vitae 22